ΟΤΥΕ - Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για την λειτουργία της Πύλης 16 από 16-09-2017

Ενεργό .

Η Εκτελεστική επιτροπή της ΟΤΥΕ που συνήλθε την 01-08-2017 κατόπιν της από 20-07-2017 πρόσκλησης αποφάσισε ομόφωνα αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που έλαβε από το Γενικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε στις 06-07-2017, ως κάτωθι : Διαβάστε περισσότερα ...