Οδηγίες για την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων στο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης

Ενεργό .

Με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των διαδικασιών και διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου από το Α΄ Τελωνείο και μέχρι την οριστική διευθέτηση του προβλήματος από το διαχειριστή της Ελεύθερης Ζώνης για την αποθήκευση των εμπορευματοκιβωτίων των δια της θαλάσσιας οδού εξερχόμενων εμπορευμάτων στην ΕΖ του λιμένα Θεσ/νίκης, παρέχονται οδηγίες για εφαρμογή από το Τελωνείο και τους εμπλεκόμενους με την διαδικασία εξαγωγής και εξόδου οικονομικούς φορείς, με ισχύ αυστηρά από τη λήψη της παρούσας. Διαβάστε περισσότερα ...