Ξεκινούν στις 8/11/2017 οι αιτήσεις της τελευταίας περιόδου, για το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» / Β΄ Κύκλος-Γ΄περίοδος υποβολών

Ενεργό .

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Β΄ κύκλου του προγράμματος  «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» οι αιτήσεις για την  Γ΄ και τελευταία περίοδο υποβολής ξεκινούν την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ