ΟΛΘ Α.Ε - Ημερήσιο ενημερωτικό σεμινάριο για θέματα ασφαλείας

Ενεργό .

Ημερήσιο ενημερωτικό σεμινάριο για προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας (ISPS) και χρήστες Λιμενικής Εγκατάστασης. Διαβάστε περισσότερα ...