Ανακοίνωση Σ.Ε.Τ.Α.Θ σχετικά με τις επιμελητηριακές εκλογές

Ενεργό . .