Ο.Τ.Υ.Ε. - Πύλη 16 του Α' Τελ. Θεσσαλονίκης

Ενεργό .

Η Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος, λαμβάνει τις όποιες αποφάσεις της με γνώμονα τη διασφάλιση και προστασία των εργαζομένων στα Τελωνεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και βασικό μέλημα τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Υπηρεσίας, κατά τα προβλεπόμενα στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, αξιολογώντας πάντα τις επιπτώσεις στο σύνολο των κοινωνικών – οικονομικών φορέων. Διαβάστε περισσότερα ...