Παραλαβή πιστοποιητικών επάρκειας εκτελωνιστή

Ενεργό .

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του ν. 718/1977 «Περί Εκτελωνιστών» για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή που προκηρύχθηκε με την με αρ. πρωτ. 784 / 04-05-2017 Προκήρυξη της Προϊσταμένης της ιδίας Περιφέρειας, όπως προσέλθουν την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Θ.) στη διεύθυνση Ν.Κουντουριώτη 13 στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραλάβουν τις πιστοποιήσεις επάρκειας Διαβάστε περισσότερα ...

Σχετ : Χορήγηση πιστοποιήσεων επάρκειας εκτελωνιστού, στους επιτυχόντες του διαγωνισμού της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης άρθρ. 5 ν.718/77 “Περί Εκτελωνιστών”, έτους 2017