Αρχειοθήκη - Έντυπο υλικό

Τα έντυπα είναι σε μορφή .pdf ή .doc και βρίσκονται αποθηκευμένα στους ανάλογους φακέλους. Αν χρησιμοποιείτε στην εργασία σας κάποιο έντυπο το οποίο δεν βρίσκεται στα αποθηκευμένα αρχεία και θέλετε να συμπεριληφθεί, παρακαλώ στείλτε mail στο pvoulou@gmail.com

Name
Last Updated
Views
Favorites
Contributors

Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276