Ανακοίνωση για την απώλεια του συναδέλφου Πρόδρομου Χατζηγεωργίου