Ανακοίνωση - Ενημέρωση σε σχέση με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας εντός Ο.Λ.Θ Α.Ε.
Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276