Ανακοίνωση Σ.Ε.Τ.Α.Θ σχετικά με τις Β.Τ.Χ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Προς ενημέρωσή σας σχετικά με την υπ. αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1116210 ΕΞ2020 / 29-09-2020 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που αφορά τις Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Ελευθέρων Ζωνών, σας αναφέρουμε τα εξής :


Ο Σ.Ε.Τ.Α.Θ. άμεσα αντιδρώντας στις ιδιαιτερότητες αυτής της εγκυκλίου, προκάλεσε σειρά

συναντήσεων και τηλε-διασκέψεων τόσο με την Ο.Ε.Τ.Ε. όσο και με την εποπτεύουσα Τελωνειακή Αρχή, για να συζητηθούν και να αναλυθούν εκτενέστερα και διεξοδικά όλοι οι προβληματισμοί που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί η σημερινή επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και τον Γενικό Διευθυντή κ. Κων/νο Μουρτίδη.


Η επιστολή αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Τ.Α.Θ και στην περιοχή του

έντυπου υλικού > "επιστολές Σ.Ε.Τ.Α.Θ.", προσβάσιμη μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου μας.


Από την Διοίκηση του Σ.Ε.Τ.Α.Θ.

Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276