Ανακοίνωση

Ενημερώθηκε: Ιουν 8

Αγαπητοί συνάδελφοι,


σας ενημερώνουμε πως κατόπιν επικοινωνίας του ΣΕΤΑΘ με την ΟΛΘ ΑΕ, θα σας γνωστοποιήσουμε αύριο την διαδικασία με την οποία θα μπορείτε να έχετε έκπτωση στα αποθήκευτρα των απ' ευθείας οδικών φορτίων που παρέμειναν εντός Ε.Ζ λόγω των προβλημάτων του ICISnet. Επίσης, και για το συγκεκριμένο πρόβλημα των ηλεκτρονικών διαδικασιών θα έχετε νεότερη ενημέρωση αύριο, 8-6-2021.


Από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Θ.