Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Ενημερώνουμε πως σε όσους από εσάς έχει χρεωθεί από την ΟΛΘ ΑΕ εκ παραδρομής η δεύτερη μέρα παραμονής του φορτίου σας στην Ε.Ζ., θα εκδοθεί αύριο πιστωτικό τιμολόγιο από το αρμόδιο τμήμα.


Από την Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Θ.