Β.Τ.Χ - Εξουσιοδοτήσεις - Καταχώρηση Παραληπτών / Πελατών

Παρακάτω δίνονται οδηγίες για την καταχώρηση των παραληπτών / πελατών και των εξουσιοδοτήσεών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Β.Τ.Χ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
ΟΔΗΓΙΕΣ_ΒΤΧ(2)
.pdf
Download PDF • 894KB


Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276