Επείγουσα Ανακοίνωση - Υποβολή Υ.Δ. στην Τελ. Περιφέρεια

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι αιτήσεις ΔΕΝ παραλαμβάνονται πλέον από το σύλλογο παρά στέλνονται απευθείας στην Περιφέρεια.


Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης: έως 31-01-2022.

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης: Επισυνάπτεται

Ιστοσελίδα έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης: https://dilosi.services.gov.gr

Αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης στο email: dioikitikis@n3.syzefxis.gov.gr

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
.docx
Download DOCX • 26KB

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης: Επισυνάπτεται

Ιστοσελίδα έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης: https://dilosi.services.gov.gr

Αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης στο email: dioikitikis@n3.syzefxis.gov.gr


Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης: έως 31-01-2022.