top of page

Νέα Διαδικασία στους Χώρους Ελέγχων Εμπορευματοκιβωτίων Σ.ΕΜΠΟ

Έγινε ενημέρωση: 14 Σεπ 2023
Αγαπητοί Συνεργάτες,

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, λόγω πρόσφατων συμβάντων στην περιοχή των τελωνειακών ελέγχων του Σ.ΕΜΠΟ, με μεγάλο αριθμό πεζών να κινούνται στην περιοχή κατά την ίδια χρονική στιγμή που επιχειρησιακά λειτουργούν τα επίγεια μέσα Straddle Carrier, μια πρακτική που δυστυχώς ακολουθείται επί σειρά ετών στο Σ.ΕΜΠΟ, με σοβαρές επιπλοκές στους Βασικούς Κανόνες Ασφαλείας, αλλά και πιθανές δυσάρεστες συνέπειες ατυχημάτων που σαφώς όλοι απευχόμεθα, η διαδικασία στους Χώρους Πάσης Φύσεως Ελέγχων Εμπορευματοκιβωτίων εντός Σ.ΕΜΠΟ (Τελωνειακών, Δειγματοληπτικών και Φυτοϋγειονομικών όλων των τύπων εμπορευματοκιβωτίων ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ξηρού φορτίου & ψυγείων-), αλλάζει με ημερομηνία ισχύος από Τρίτη 1 Αυγούστου 2023, δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα που απαιτείται στους Κανόνες Ασφαλείας και την Ανθρώπινη Ζωή – πάνω από όλα - .

Τα ακόλουθα στοιχεία θα σας είναι χρήσιμα για την εφαρμογή της Νέας Διαδικασίας:

  1. Οι περιοχές των ελέγχων όπως ορίζονται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα έχουν ως κάτωθι:Α) Τελωνειακοί Έλεγχοι, Δειγματοληπτικοί & Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι για Ε/Κ ξηρού φορτίου (εγχώρια & transit ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) : Τομέας C1

B) Τελωνειακοί Έλεγχοι, Δειγματοληπτικοί & Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι για Ε/Κ ψυγεία (εγχώρια & transit ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) : Τομέας R1


Σημ : Διευκρινίζεται ότι ειδικότερα στον Τομέα R1 (Ε/Κ ψυγεία) κατά την Υψηλή Περίοδο: Μάιος - Σεπτέμβριος θα διατίθενται συνολικά 20-25 Σειρές, ενώ για την Χαμηλή Περίοδο: Οκτώβριος - Απρίλιος θα διατίθενται συνολικά 10-15 Σειρές.


2. Δεν ισχύει για εμπορευματοκιβώτια ΕΞΑΓΩΓΗΣ που χρίζουν τελωνειακού ελέγχου και σφράγισης καθώς και εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται σιδηροδρομικώς για άμεση φόρτωση επί πλοίου.

3. Δεν ισχύει για εμπορευματοκιβώτια ψυγεία με δυσλειτουργία, που πρόκειται να επισκευαστούν από τον Ψυκτικό τεχνικό σας.

4. Δεν ισχύει για τους ελέγχους X-RAY.

5. Η πύλη των πεζών θα ανοίγει στις 10:00 πμ και θα κλείνει στις 15:00 μμ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή).

6. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 10:00 πμ - 15:00 μμ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) τα επίγεια μέσα Straddle Carrier ΔΕΝ θα κινούνται στις περιοχές ελέγχων.

7. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 10:00 πμ - 15:00 μμ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) δεν θα αποστέλλονται Άδειες Εξόδου με φορτηγό αυτοκίνητο, καθώς συστημικά οι συγκεκριμένες περιοχές θα είναι σε «φραγή» για τα επίγεια μέσα Straddle Carrier.

8. Όλες οι διαδικασίες ελέγχων θα πρέπει να οργανώνονται από πλευράς σας την προηγούμενη ημέρα, απλώς δεν θα εκτελούνται τα μηνύματα COHAOR που θα παραλαμβάνονται κατά το χρονικό 10:00 πμ - 15:00 μμ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή).

9. Στα ηλεκτρονικά μηνύματα COHAOR θα πρέπει πάντοτε να δηλώνεται η πραγματική ημερομηνία κατά την οποία θα διενεργηθεί ο έλεγχος, στο πεδίο «ημερομηνία εκτελωνισμού/clearance date», ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός τους «ημερομηνία μηνύματος/message date», όπως φαίνεται στο συνημμένο στιγμιότυπο οθόνης. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί η άσκοπη μετακίνηση των Ε/Κ στις περιοχές ελέγχων.10. Κατανοώντας τις δυσκολίες στην τροποποίηση των παγιωμένων επί σειρά ετών πρακτικών και την αφομοίωση της νέας «ασφαλούς» διαδικασίας, διατίθεται ο χρόνος 07:00 πμ με 09:45 πμ (Δευτέρα έως Παρασκευή), για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ζήτησης ελέγχων (COHAOR), που μπορεί να προκύψουν «την τελευταία στιγμή» και θα εκτελεστούν.

11. Στις 15:00 μμ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) οι πεζοί θα πρέπει να αποχωρούν από τις περιοχές ελέγχων και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας στην πύλη των πεζών θα συνοδεύει εκτός τυχόν εναπομείναντες και θα κλειδώνει την θύρα.

12. Από τις 15:00 μμ και έως 21:00 μμ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) τα επίγεια μέσα Straddle Carrier θα εκτελούν τις εντολές παράδοσης των Ε/Κ που ολοκλήρωσαν τον έλεγχο τους στα φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν την άδεια να παραλάβουν για να εξέλθουν από την Πύλη του Σ.ΕΜΠΟ, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για την έξοδό τους και από την Πύλη 16.

13. Από τις 21:00 μμ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) τα εμπορευματοκιβώτια που δεν εξήλθαν με φορτηγό αυτοκίνητο από την Πύλη του Σ.ΕΜΠΟ θα επιστρέφουν στην Πλατεία του Σ.ΕΜΠΟ, ανεξαρτήτως εάν ολοκληρώθηκε ή όχι ο έλεγχός τους από τις Αρχές, για να αποφευχθεί η συμφόρηση στους χώρους ελέγχων, αφήνοντας διαθέσιμες θέσεις για τους προγραμματισμένους ελέγχους που θα εκτελεσθούν στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η ορθή δήλωση της «ημερομηνίας εκτελωνισμού/clearance date» στο ηλεκτρονικό μήνυμα COHAOR όπως αυτό αναφέρεται στο στοιχείο 9 της παρούσης.

14. Τα εμπορευματοκιβώτια που θα επιστρέφουν στην Πλατεία του Σ.ΕΜΠΟ θα υπόκεινται στη χρέωση Μετακίνησης εντός του Terminal που θα εφαρμόζεται σύμφωνα με το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Σ.ΕΜΠΟ (5.4α).

15. Σε περίπτωση που εμπορευματοκιβώτιο έχει επιστρέψει στην Πλατεία του Σ.ΕΜΠΟ είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να αποσταλεί νέο ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης ελέγχου (COHAOR).

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνήθη συνεργασία σας,


Maria Provatidou

Operations Management Department

Container Terminal

ThPA S.A. - Port of Thessaloniki

+30 2310593667

+30 6952350098

Comments


bottom of page