ΟΛΘ Α.Ε. - Δελτία Εισόδου & Δελτία Στάθμευσης

Σας ενημερώνουμε ότι για τα φετινά δελτία εισόδου και στάθμευσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε - και μέχρι τα μέσα του Μαρτίου - ισχύουν αυτά που έχουμε τώρα. Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για την περίοδο ανανέωσής τους.


Από την Διοίκηση του Σ.Ε.Τ.Α.Θ.