ΟΛΘ Α.Ε. - Δελτία Εισόδου & Δελτία Στάθμευσης

Σας ενημερώνουμε ότι για τα φετινά δελτία εισόδου και στάθμευσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε - και μέχρι τα μέσα του Μαρτίου - ισχύουν αυτά που έχουμε τώρα. Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για την περίοδο ανανέωσής τους.


Από την Διοίκηση του Σ.Ε.Τ.Α.Θ.

Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276