Ο.Λ.Θ. Α.Ε - Λειτουργία Σ.ΕΜΠΟ και Συμβατικού Λιμένα κατά την εορταστική περίοδο
Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276