Παράδοση Τ1

Παρακαλούμε, όσοι συνάδελφοι έχουν στην κατοχή τους παραστατικά Τ1 με αριθμό από 18800 έως και 30000 να τα παραδώσουν στο αρμόδιο τμήμα του Τελωνείου.


Από την διοίκηση Σ.Ε.Τ.Α.Θ.

Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276