ΠΚΠΦΠ&ΦΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΑΤ - Ενημέρωση

Κατόπιν εντολής από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, σας ενημερώνουμε ότι η

Υπηρεσίας μας θα κλείσει αύριο στις 5/1/2022 στις 12:00 μ.μ.


Παρακαλώ να ενημερώσετε τα εκτελωνιστικά γραφεία του συλλόγου σας, ΑΜΕΣΑ, για να μεριμνήσουν για τις αυριανές συνεργασίες τους με την Υπηρεσία μας.


Με εκτίμηση Γεωπόνοι ΥΠΑΑΤ, λιμάνι.


--

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310-547749

pkpfpe7@gmail.com