ΠΚΠΦΠ&ΦΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΑΤ - Πλοίο ICE RIVER

Από τις αιτήσεις ΛΕΜΟΝΙΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ICE RIVER που έχουν φτάσει στην Υπηρεσία μας, πληροφορηθήκαμε ότι θα αφιχθεί το πλοίο άμεσα, φορτωμένο με εσπεριδοειδή χύμα σε παλέτες.

Στα πλαίσια της συνεργασίας και για να μπορέσει να επιταχυνθεί η διαδικασία λόγω της ευπάθειας του συγκεκριμένου προϊόντος, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Τα λεμόνια ανήκουν στα αυστηρά φυτοϋγειονομικά φορτία και για το λόγο αυτό ο έλεγχος θα γίνει όπως ήδη γνωρίζετε ότι γίνεται στα container:

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ θα διενεργηθεί στις αιτήσεις που φέρατε.

• Εάν είναι όλα εντάξει θα συνεχίσετε με την εκφόρτωση του φορτίου σας με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που διενεργείται σε φορτία με Πατάτα Αιγύπτου, δηλ.:

ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

• ΜΟΝΟΝ όταν θα ολοκληρώνεται η ποσότητα του πιστοποιητικού θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε έλεγχο ταυτότητας με βάση τους αριθμούς από τις παλέτες που αναφέρονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό και στη συνέχεια φυσικό έλεγχο.

2. Η διαδικασία αυτή θα τηρηθεί αυστηρά για να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τους ελέγχους ταυτότητας και τον φυσικό έλεγχο σύμφωνα με τη νομοθεσία και να είναι εφικτό, εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, να ληφθεί δείγμα και να απομονωθεί η ποσότητα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις.

3. Εάν μέσα στο πλοίο αυτό υπάρχουν ΠΑΛΕΤΕΣ ΜΕ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, οφείλουν να έχουν έγγραφα με απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης διότι το φορτίο θα ανοιχθεί σε ενωσιακό έδαφος και συνεπώς θα πρέπει να συμμορφώνεται με την ενωσιακή φυτοϋγειονομική νομοθεσία.

Η όλη διαδικασία απαιτεί την πλήρη οργάνωση της εκφόρτωσης καθώς και τη συνεργασία όλων μας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310-547749

pkpfpe7@gmail.com

Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276