Προληπτική αναστολή λειτουργίας αιθουσών Σ.Ε.Τ.Α.Θ.