Προσφορά εργασίας

Ο Σ.Ε.Τ.Α.Θ προσφέρει μία (1) θέση εργασίας στο parking έναντι των λιμενικών εγκαταστάσεων της ΟΛΘ Α.Ε. Εκδήλωση ενδιαφέροντος από συναδέλφους μέχρι και 16/07/2021. Προτού της πρόσληψης, θα προηγηθεί δοκιμαστική περίοδος εργασίας.


Από την διοίκηση του Σ.Ε.Τ.Α.Θ.