Τμήμα Σ.ΕΜΠΟ - Ενημέρωση


Αγαπητοί συνάδελφοι,


Σχετικά με τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην έκδοση των αδειών

και των τιμολογίων από το τμήμα του Σ.ΕΜΠΟ, σας ενημερώνουμε για τα εξής :


α) Παρακαλούμε να συμπληρώνετε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας

(το κινητό σας τηλέφωνο) στις διατακτικές που προσκομίζετε στο τμήμα του Σ.ΕΜΠΟ

ώστε να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται

κάποιο ζήτημα (π.χ κλειδωμένο connex, λάθος περιγραφή κτλ)


β) Παρακαλούμε, προτού προσκομίσετε τις διατακτικές προς έκδοση αδειών

να ελέγχετε από το διαδίκτυο και το σύστημα πληροφόρησης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε

ότι το/τα εμπορευματοκιβώτιό/ά σας έχει/ουν εκφορτωθεί από το πλοίο, ώστε

να διευκολύνεται η διαδικασία.


γ) Από τους αρμόδιους της Ο.Λ.Θ. ΑΕ λάβαμε την διαβεβαίωση ότι η κατάσταση

θα διορθωθεί εντός των ημερών υπό το πνεύμα καλής θέλησης και καλής συνεργασίας


Από την διοίκηση του Σ.Ε.Τ.Α.Θ.

Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276