Τρόπος λειτουργίας αιθουσών από 13/09/2021 βάσει ΦΕΚ 4054/04.09.21