Υποβολή Υπεύθυνης ΔήλωσηςΥπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
.docx
Download DOCX • 26KB

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης: Επισυνάπτεται Ιστοσελίδα έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης: https://dilosi.services.gov.gr Αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης στο email: dioikitikis@n3.syzefxis.gov.gr Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης: έως 31-01-2021