top of page

Όροι Χρήσης


Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία «Σ.Ε.Τ.Α.Θ.», που εδρεύει στην Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, Θεσσαλονίκη 54625, με e-mail επικοινωνίας  και τηλ:+30 2310 530276, ο οποίος είναι και ο διαχειριστής της.

Η χρήση του ιστότοπου www.sethess.gr, διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να  διαβάσει προσεκτικά, καθώς η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστότοπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

 

Διαθεσιμότητα Ιστοσελίδας

 

Ο Σύλλογος καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καθιστά διαθέσιμη αυτήν την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. Ο Σύλλογος δεν θα είναι υπεύθυνος εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου Εκτελωνιστών Τ.Α. Θεσσαλονίκης και προστατεύεται ως τέτοιο από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθενται στον επισκέπτη/χρήστη, για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του Συλλόγου. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκ μέρους κάποιου επισκέπτη/χρήστη, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Τ.Α.Θ.

Απαγορεύεται αυστηρά, σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου, να αντιγράφει, εμπορεύεται, αναπαράγει, αναμεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του επίσημου ιστότοπου (www.sethess.gr) του Σ.Ε.Τ.Α.Θ., κατά παράβαση των παρόντων όρων.
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής, οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, καθώς και για αιτήσεις χορήγησης άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@seth.gr.

Ο ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπέρ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους.

Oι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων, που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και  βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης του Σ.Ε.Τ.Α.Θ. για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

O Σ.Ε.Τ.Α.Θ. δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.


Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

 

Ο Σύλλογος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης  και  της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε  μορφής  ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, ο Σύλλογος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι  υπηρεσίες,  οι  επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

 

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε όλο το βοηθητικό υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, ειδικά στις καρτέλες «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», «Νομοθεσία», «Ισοτιμίες Συναλλάγματος» και «Έντυπο Υλικό», να ανανεώνεται επαρκώς και να είναι το δυνατόν πληρέστερο για να βοηθήσει τα μέλη μας.

 

Ωστόσο αυτό το βοηθητικό υλικό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επίσημη ενημέρωση και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την νομική ή επαγγελματική συμβουλή και εργασία. Για νομικές ή άλλες συμβουλές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον δικηγόρο ή εν γένει σύμβουλό σας.

 

Ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Τ.Α. Θεσσαλονίκης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από συμβόλαιο, αδικοπραξία ή άλλως από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται σε αυτόν ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση που έχει ληφθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπου.
 
Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη  χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου εκ μέρους επισκέπτη/χρήστη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης.

bottom of page