Πώς διαβιβάζουμε τα τιμολόγιά μας στην πλατφόρμα του myDATA