Ισοτιμίες Συναλλάγματος

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Σεπτέμβριος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 27/08/2021 Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1070222 ΕΞ 2021

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Αύγουστος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 27/07/2021 Αριθ. Πρωτ.  ΔΔΘΕΚΑ Α 1063480 ΕΞ 2021

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιούλιος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/06/2021 Αριθ. Πρωτ.  ΔΔΘΕΚΑ Α 1054445 ΕΞ 2021

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιούνιος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/05/2021 Αριθ. Πρωτ.  ΔΔΘΕΚΑ Α 1043638 ΕΞ 2021

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Mάιος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/04/2021 Αριθ. Πρωτ.  ΔΔΘΕΚΑ Α 1034953 ΕΞ 2021

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Απρίλιος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 30/03/2021 Αριθ. Πρωτ.  

Προβολή
ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Μάρτιος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2021 Αριθ. Πρωτ.  

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Φεβρουάριος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 27/01/2021 Αριθ. Πρωτ.  ΔΔΘΕΚΑ Α 1004726 ΕΞ 2021

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιανουάριος 2021

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 31/12/2020 Αριθ. Πρωτ.  ΔΔΘΕΚΑ 1145985 ΕΞ 2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Δεκέμβριος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 25/11/2020 Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1135232 ΕΞ 2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Νοέμβριος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/10/2020 Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1126873 ΕΞ 2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Οκτώβριος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/09/2020 Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1114225 ΕΞ 2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Σεπτέμβριος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/08/2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Αύγουστος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/07/2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιούλιος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/06/2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιούνιος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/05/2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Μάιος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 30/04/2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Απρίλιος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 19/03/2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Μάρτιος 2020

ΑΔΑ : ΩΑΕΧ46ΜΠ3Ζ-ΓΞΦ

Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Φεβρουάριος 2020

ΑΔΑ : 6ΘΨΜ46ΜΠ3Ζ-3ΕΕ

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/01/2020

ΑΑΔΕ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιανουάριος 2020

ΑΔΑ : Ψ9Ζ646ΜΠ3Ζ-ΓΓ4

Ημερομηνία ανάρτησης : 20/12/2019

ΑΑΔΕ