Ισοτιμίες Συναλλάγματος

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Σεπτέμβριος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/08/2020

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Αύγουστος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/07/2020

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιούλιος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/06/2020

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιούνιος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/05/2020

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Μάιος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 30/04/2020

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Απρίλιος 2020

ΑΔΑ : -

Ημερομηνία ανάρτησης : 19/03/2020

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Μάρτιος 2020

ΑΔΑ : ΩΑΕΧ46ΜΠ3Ζ-ΓΞΦ

Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2020

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Φεβρουάριος 2020

ΑΔΑ : 6ΘΨΜ46ΜΠ3Ζ-3ΕΕ

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/01/2020

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, Ιανουάριος 2020

ΑΔΑ : Ψ9Ζ646ΜΠ3Ζ-ΓΓ4

Ημερομηνία ανάρτησης : 20/12/2019

Σχεδιασμός & Διαχείριση ιστοσελίδας : Παύλος Β. Βουλουτιάδης

© 2020 Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης   info@seth.gr  Ν. Κουντουριώτου 13 ΤΚ 54626 Τηλ. 2310530276